دکتر محمد حسین کریم

داشتن فرهنگ جهادی تحریم ها را کم اثر خواهد کرد.

به گزارش همسو نیوز:محمد حسین کریم کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تحریم ها ی اقتصادی برروی رشد اقتصادی ایرانبیان کرد:تمام مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم ها نیست 80درصدمشکلات ما داخلی است و شاید 20درصد به اثر تحریم ها بر می گردد.وزنه ضعف درونی اقتصاد و بی تدبیری های داخلی بیش تر از تحریم هاست، تحریم های اقتصادی در کشورهایی که نهاده های تولید و مواد اولیه آن بیش تر وارداتی باشد تاثیر بیش تری دارد،هر چه اقتصاد تک محصولی ترباشد ,تاثیر تحریم ها و نوسانات نفت بر روی رشد اقتصادی کشور بیش تر است.

محمد حسین کریم ادامه داد:اقتصاد کشور ما نیز که به شدت تک محصولی و وابسته به نفت است خطرات تحریم ها را بیشتر میکند.در بخش های سه گانه اقتصادی ,کشاورزی کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد.آمار سال 1390 و 1391 رشد اقتصادی منفی را برای کل ایران نشان می دهد در حالی که بخش کشاورزی رشد مثبتی نشان می دهد به این دلیل که بخش صنعت و خدمات بیش تر به  منابع نفتی متکی هستند ،اثر تحریم ها روی رشد اقتصادی به این مسئله بستگی دارد که اقتصاد ما چند درصد به توان تولید داخلی و چند درصد به اقتصاد خارج از کشور وابسته است که این به عبارتی همان اقتصاد مقامتی است.

استاد دانشگاه درباره تحریم های 13 آبان اظهارداشت:تحریم های جدید آمریکا نقش مترسکی را بازی می کند که بیش تر می خواهد کشورهای دیگر را بترساند، در حال حاضر رویکرد آمریکا، تجاری سیاسی است لذا تجارت برای آنها حرف اول را می زند .آمریکا با ایران ,عراق ,سوریه, افغانستان به نوعی درگیر است.اما کشورهایی موفق تر هستند که در برنامه ریزی های توسعه خود بر اساس توان تولید داخلی عمل کنند و هیچ چشم داشتی به کشورهای خارجی نداشته باشند فقط با این روش رقبای تجاری خلع سلاح می شوند،ماجرای قتل خبرنگار خارجی هم باعث شده که آمریکا تحریم های 13 آبان را کم رنگ تر مطرح کند.

ضمن این که دیگر تحریمی هم باقی نمانده که اعمال نشده باشدو به عبارتی بالاتر از سیاهی رنگی نیست.بزرگترین مشکل حال حاضر ما نداشتن فرهنگ جهادی قوی است اگر فرهنگ جهادی حاکم شود،اختلاس ها و احتکار مواد دیگرمعنایی نخواهد داشت، اگر کسی احتکار میکند یا مازاد بر نیازش می خرد به معنی فرهنگ غلط حاکم است.

استاد دانشگاه درباره نقش مردم در اقتصاد کشور اظهار داشت:خلق حماسه اقتصادی مردم نیازمند تقویت فرهنگ جهادی در جامعه است فرهنگ جهادی اگر تحریم ها را بی اثر نکند قطعا کم اثر خواهد کرد .مردم نقش زیادی در تقویت این فرهنگ می توانند داشته باشند.

محمد حسین کریم درپایان ابرازامیدواری کرد که بار روانی تحریم ها بعد از 13 آبان به انتهای خود می رسد و احتمالا شرایط اقتصادی مردم رو به بهبود خواهد رفت به شرطی که دولت ,مسئولان وسازمان صدا و سیما بر روی فرهنگ جهادی بیش ترکار کنند ,مردم را نباید دست کم گرفت درهرعرصه ای دست کم گرفتن مردم ضربه زدن به حاکمیت کشوراست.

انتهای پیام

داشتن فرهنگ جهادی تحریم ها را کم اثر خواهد کرد.

پاسخی بنویسید